CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ


                   
Câu 1: Thế nào là lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm và dây dẫn kiểu nổi


Câu 2: So sánh ưu nhược điểm của mạng điện gia dụng kiểu ngầm và mạng điện gia dụng kiểu nổi


Câu 3: Sơ đồ lắp đặt

Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 10: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đènCâu 4:  Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt (vẽ từng bước) sơ đồ mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.


Câu 5: Qui trình lắp đặt mạch điện

Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 10: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn


Câu 6: Lập bảng dự trù thực hiện mạch điện

Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 10: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIÊN HỆ