[Công nghệ 9] ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II


                   
Tải xuống tại đây !
File Doc 77.5 KB
  
*Khi vào File, thấy khung yêu cầu điền PassWord thì bấm vào ô [Read Only] ha!


UPDATE KHẨN - ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN 9 AI ĐƯỢC BY ĐƯA SỬA NÈ: 
Ở CÂU 1: ĐẢO LẠI NHA - Ở TRÊN LÀ KIỂU NỔI - Ở DƯỚI LÀ KIỀU NGẦM .... CHÂN THÀNH XIN LỖI VÌ SỰ CỐ NÀY!!!!!!!!!

Câu 1: Thế nào là lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm và dây dẫn kiểu nổi


Câu 2: So sánh ưu nhược điểm của mạng điện gia dụng kiểu ngầm và mạng điện gia dụng kiểu nổi


Câu 3: Sơ đồ lắp đặt

Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 10: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn


Câu 4:  Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt (vẽ từng bước) sơ đồ mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.


Câu 5: Qui trình lắp đặt mạch điện

Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 10: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn


Câu 6: Lập bảng dự trù thực hiện mạch điện

Bài 8: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 9: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 10: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIÊN HỆ